กิฟฟารีน ธุรกิจเครือข่ายอันดับ1ของไทย

กิฟฟารีน แบรนธุรกิจเครือข่ายชั้นนำ  จัดตั้งโดยความตั้งใจของคณะแพทย์ และเภสัชกร ร่วมกันพัฒนาสินค้า ที่มีคุณภาพ  มีสินค้ามากมาย มากกว่า 2000 รายการ สินค้าได้รับการรับรองจากมาตรฐานชั้นนำ พร้อมให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้บริโภค บวกด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ จึงมียอดขายเติบโตอย่างไม่หยุด สนองความต้องการผู้บริโภคในระยะยาว ทำให้บริษัทกิฟฟารีน เป็นธุรกิจเครือข่ายอันดับ1 ที่แตกต่างจากธุรกิจเครือข่ายทั่วไป คือ

1.แผนธุรกิจเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ด้วยแผนการจ่ายผลตอบแทนแบบ Stair Step + Unilevel ที่สามารถ สร้างรายได้ที่ไร้ขีดจำกัดและมั่นคง สามารถสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้เติบโต และ ประสบ ความสำเร็จอย่างยั่งยืนจากการนำเสนอสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 2,000 รายการ ด้วยผลประกอบการกว่า 68,000 ล้านบาท

2.ธุรกิจเครือข่ายกิฟฟารีนเป็นหนึ่งใน สมาชิกของสมาคม การขายตรงไทย (TDSA) ซึ่งสังกัดสมาพันธ์ การขายตรงโลก (WFDSA) ทั้งยังได้รับการจดทะเบียนบริษัทขายตรงอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

3.ธุรกิจเครือข่ายกิฟฟารีน ส่งออกสินค้ากว่า 40 ประเทศทั่วโลก

4.เกียรติรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ทุกเกียรติรางวัลที่กิฟฟารีนได้รับ บ่งบอกถึงสิ่งที่เรามุ่งมั่น และตั้งใจดำเนินธุรกิจด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง โปร่งใส และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองทางธุรกิจที่ดีของสังคมไทย มาโดยตลอด อาทิ…


รางวัลระดับโลก “ Superbrands 2008-2009 / 2010-2011 / 2012 / 2013 / 2014 ”
จากประเทศอังกฤษที่ได้รับต่อเนื่องกันถึง 5 ปีซ้อน ในฐานะสุดยอดแบรนด์ไทยที่เป็นเลิศ ด้านการสร้างแบรนด์ รวมถึงคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่มอย่างแท้จริง

รางวัล “ อย. Quality Award ปี 2009 / 2012 /2014 และ 2015 ”
มอบให้กับผู้ประกอบการที่ร่วมพัฒนาสถานที่ผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแสดงถึงความร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการ ผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

รางวัล “ บรรษัทภิบาลดีเด่น ”
ในฐานะผู้ประกอบการที่ยึดหลักความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญโดยหอการค้าไทยร่วมกับสำนักงานป้องกันการทุจริต ภาครัฐวิสาหกิจ และ ธุรกิจเอกชน

รับมอบโล่ “ ตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภค ”
จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่งแสดงว่า “กิฟฟารีน” ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายนี้ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงที่มีสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคสามารถไว้วางใจได้

 • รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่นประจำปี 2553 หรือ PM Award 2010 ประเภทที่ใช้ตราสินค้าของตนเอง (Thai-Owned Brand) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 • รางวัล Superbrands 2008-2012 จาก Superbrands ประเทศไทย
 • รางวัล อย. Quality Award 2009 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)กระทรวงสาธารณสุข
 • รางวัล อย. Quality Award 2012 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
 • ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากหน่วยงาน BUREAU VERITAS Certification Accredited by ANAB
 • ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 :2008 จากหน่วยงาน BUREAU VERITAS Certification Accredited by UKAS
 • ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากหน่วยงาน BUREAU VERITAS Certification Accredited by JAS-ANZ
 • ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ HACCP สำหรับการผลิตอาหารจากหน่วยงาน BUREAU VERITAS Certification Accredited by ACFS
 • ได้รับการรับรอง ระบบประกันคุณภาพ GMP สากลของอาหาร จากหน่วยงาน BUREAU VERITAS Certification Accredited by ACFS
 • การรับรองความสามารถหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • ใบรับรองระบบจัดการสุขลักษณะ GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
  – GMP การผลิตเครื่องสำอาง
  – GMP การผลิตยาจากลสมุนไพร
  – GMP การผลิตอาหาร
 • ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 จากหน่วยงาน BUREAU VERITAS Certification Accredited by UKAS
 • ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 จากหน่วยงาน BUREAU VERITAS Certification Accredited by NAC
 • การรับรองเครื่องหมายฮาลาล จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ส่งออกไทย หรือ PM AWARD 2005 ประเภทผู้ส่งออกไทยดีเด่น (BEST EXPORTER) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 • รางวัลคุณภาพสมุนไพรไทย ประจำปี 2544 (ขมิ้นชัน) และปี 2545 (ฟ้าทะลายโจร) จากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • ประกาศนียบัตรขอแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจ แด่บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด ที่มุ่งมั่น ฟื้นฟูสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัยในปี 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 • ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) Green Industrial จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • รางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2554 จากกระทรวงสาธารณสุข
 • รางวัลการรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการ โดยใช้ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (THAILAND TRUST MARK-TTM) จากสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการลดปริมาณการใช้น้ำดีเด่น ภายใต้โครงการศึกษาศักยภาพในการลดปริมาณการใช้น้ำในอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ำมาจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ จากกระทรวงพลังงาน
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ต่อสังคมเบื้องต้น โครงการ CSR-DIW FOR BEGINNER AWARD จากกระทรวงอุตสาหกรรม

5.ติดอันดับ Top 100 บริษัทขายตรงผลประกอบการสูงสุด ประจำปี 2013
จากการประกาศผลการจัดอันดับในเว็บไซต์ www.directsellingnews.com (The 2013 Direct Selling News Global 100 ) เพื่อจัดอันดับบริษัทขายตรงชั้นนำจากทั่วโลกที่มีผลประกอบการสูงติดอันดับ 1-100 โดยนิตยสาร Direct Selling News ในประเทศสหรัฐอเมริกา กิฟฟารีนได้ถูกจัดอันดับในกลุ่มบริษัทขายตรงชั้นนำของโลก 100 ลำดับแรกที่มีผลประกอบการ สูงที่สุดประจำปี 2013 ซึ่งกิฟฟารีนเป็นบริษัทขายตรงหลายชั้นแบรนด์ไทยเพียงแบรนด์เดียวที่ได้รับการ จัดอันดับที่ 71 โดยนิตยสาร Direct Selling News ในสหรัฐอเมริกา ตอกย้ำความเป็นแชมป์ผู้นำธุรกิจเครือข่ายสัญชาติไทยและความเป็นเลิศด้านการสร้างแบรนด์ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์สู่เวทีธุรกิจขายตรงในระดับสากล

คณะผู้บริหาร

พญ.นลินี ไพบูลย์
ประธานกรรมการ

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
บริษัท สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ จำกัด
บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด
บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด

น.ท.นพ.จักรพงศ์ ไพบูลย์
รองประธานกรรมการ

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
รองประธานกรรมการ

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด

พญ.ใจทิพย์ ไพบูลย์
กรรมการบริหาร

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด

ดร.นารี สุทธปรีดา
รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

ดร.วรรณา จันทร์คง
รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

คุณชุติมา นิ่มสุวรรณ
รองกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการทั่วไป

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

คุยกับเรา