สิทธิประโยชน์ของสมาชิกกิฟฟารีน

baby-giffarine

  • ซื้อสินค้าในราคาสมาชิกลดสูงสุด 25% จากราคาขายปลีกในแคตตาล็อค พร้อมรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายมากมายที่บริษัทฯ จัดขึ้นตลอดทั้งปี
  • สิทธิ์ในการได้รับความคุ้มครอง ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 120,000 – 320,000 บาท *เงื่อนไขการได้รับความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด **โปรดศึกษารายละเอียดสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเพิ่มเติมจากเอกสาร “แผนงาน…เพื่อผลประโยชน์” ในแฟ้มเอกสารชุดสมัคร**
  • สิทธิ์ในการรับเงินปันผล จากยอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กิฟฟารีนในแต่ละเดือน *เงื่อนไขการได้รับความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด **โปรดศึกษารายละเอียดสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเพิ่มเติมจากเอกสาร “แผนงาน…เพื่อผลประโยชน์” ในแฟ้มเอกสารชุดสมัคร**
คุยกับเรา