หลักจรรยาบรรณธุรกิจขายตรง

ประวัติของขายตรง เริ่มต้นจากเคาะประตู แล้วพัฒนามาเป็นธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคจากชั้นเดียว มาเป็นระบบหลายชั้น ดังเห็นปัจจุบัน มากมายหลายบริษัท เนื่องจากการขยายตัวธุรกิจประเภทนี้เป็นไปอย่างรวดเร็ว วิธีที่ลงทุนน้อย ไม่ต้องมีหน้าร้าน ยอดขายเติบโตจากความมุ่งมั่นของพนักงานขาย การที่บริษัทให้ส่วนลดและผลตอบแทนควบคู่ไปด้วยอีกร้อยละ 25-30 ทำให้พนักงานขายเกิดแรงจูงใจ ดังนั้นการกล่าวอวดอ้างสรรพคุณ อาจมีกล่าวเท็จหรือเกินจริง ปัญหาเรื่องชวนเชื่อ หรือเชิญชวน เป็นสิ่งที่ควบคุมยาก

ดังนั้นนักธุรกิจขายตรงที่คุณจะเลือกสมัครหรือซื้อสินค้า ท่านควรดูก่อน ว่าบริษัทมีจรรยาบรรณเพียงใด ถึงแม้พนักงานขายจะพูดชวนเชื่อเกินจริงก็ตาม อย่างน้อยๆ ท่านควรดูสินค้า

  1. ต้องเปลี่ยนคืนได้ หากไม่พอใจ หรือยินดีคืนเงิน
  2. สินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคา ไม่แพงจนเกินไป

ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งสมาคมการขายตรง (ไทย) เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริม พัฒนาธุรกิจขายตรงให้เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้น โดยให้การสนับสนุนรัฐบาลในการร่างกฎหมาย เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการให้คุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้น

ท่านสามารถคลิ๊กดู หลักจรรยาบรรณของนักธุรกิจขายตรง ได้ที่ http://www.tdsa.org/ethicstoolkit/ ครับ^^

คุยกับเรา