ศูนย์บริการกิฟฟารีนเลย

ศูนย์กิฟฟารีน จ.เลยที่อยู่ 352/6 ถ.เลย-เชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมือง เลย 42000โทรศัพท์ 042-811154-5วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน ยกเว้น ยกเว้น หยุดวันอังคาร

ศูนย์บริการกิฟฟารีนยโสธร

ศูนย์กิฟฟารีน จ.ยโสธรที่อยู่ 359 หมู่ 8 ถ. อรุณประเสริฐ ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000โทรศัพท์ 045-714-387-8วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน ยกเว้น หยุดวันอังคาร

ศูนย์บริการกิฟฟารีนปากช่อง นครราชสีมา

ศูนย์กิฟฟารีน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาที่อยู่ 62/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาโทรศัพท์ 044-314037 / 044-314036 (FAX)วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น […]

ศูนย์บริการกิฟฟารีนอุบลราชธานี

ศูนย์กิฟฟารีน จ.อุบลราชธานีที่ตั้ง : 123 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000โทรศัพท์ 045-263081 , 045-263089วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน 

ศูนย์บริการกิฟฟารีนอุดรธานี

ศูนย์กิฟฟารีน จ.อุดรธานีที่ตั้ง : 283/6 ถนนประชารักษา ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000โทรศัพท์ 042-348773-4วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน 

ศูนย์บริการกิฟฟารีนหนองคาย

ศูนย์กิฟฟารีน จ.หนองคายที่ตั้ง : 569/4 หมู่ 6 ซอยฮ่อ ถนนมีชัย ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000โทรศัพท์ 042-422919 , 042-422920วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน 

ศูนย์บริการกิฟฟารีนสุรินทร์

ศูนย์กิฟฟารีน จ.สุรินทร์ที่ตั้ง : 242/8-9 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000โทรศัพท์ 044-512952-3วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน

ศูนย์บริการกิฟฟารีนสกลนคร

ศูนย์กิฟฟารีน จ.สกลนครที่อยู่ 1748/11 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000โทรศัพท์ 042-715613-4วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน 

ศูนย์บริการกิฟฟารีนศรีสะเกษ

ศูนย์กิฟฟารีน จ.ศรีสะเกษที่อยู่ 1036 ถนนอุบล ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000โทรศัพท์ 045-613672-3วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน 

ศูนย์บริการกิฟฟารีนร้อยเอ็ด

ศูนย์กิฟฟารีน จ.ร้อยเอ็ดที่ตั้ง :    143/2 ถนนผดุงพานิช ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000โทรศัพท์ 043-516770-1วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน  

ศูนย์บริการกิฟฟารีนมุกดาหาร

ศูนย์กิฟฟารีน จ.มุกดาหารที่ตั้ง : 42/43-3 ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000โทรศัพท์ (042) 611828 – 9วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน 

ศูนย์บริการกิฟฟารีนมหาสารคาม

ศูนย์กิฟฟารีน จ.มหาสารคามที่อยู่ 174/16-17 ถนนถีนานนท์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 043-710556-7วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน  

ศูนย์บริการกิฟฟารีนบุรีรัมย์

ศูนย์กิฟฟารีน จ.บุรีรัมย์ที่ตั้ง : 40/56-57 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000โทรศัพท์ 044-601771-2วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน 

ศูนย์บริการกิฟฟารีนนครราชสีมา

ศูนย์กิฟฟารีน จ.นครราชสีมาที่อยู่ 867/22 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000โทรศัพท์ 044-252-840-1วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน 

ศูนย์บริการกิฟฟารีนนครพนม

ศูนย์กิฟฟารีน จ.นครพนมที่ตั้ง :  357/8-9 ถ.เฟื่องนคร ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000โทรศัพท์ 042-513915-6วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น หยุดวันพุธ    

ศูนย์บริการกิฟฟารีนชัยภูมิ

ศูนย์กิฟฟารีน จ.ชัยภูมิที่ตั้ง : 117/6-7 ถนนบูรพา ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000โทรศัพท์ 044-830226-7วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน ยกเว้น หยุดวันอังคาร   

ศูนย์บริการกิฟฟารีนชุมแพ ขอนแก่น

ศูนย์กิฟฟารีน ชุมแพ จ.ขอนแก่นที่ตั้ง : 273/73 หมู่ที่ 2 ถนนบุญบาลประดิษฐ์ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130โทรศัพท์ 043-312-656, 043-312-983วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน ยกเว้น ยกเว้น หยุดวันพุธ 

ศูนย์บริการกิฟฟารีนขอนแก่น

ศูนย์กิฟฟารีน จ.ขอนแก่นที่ตั้ง : 96/96 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000โทรศัพท์ 043-245932-3วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน  

ศูนย์บริการกิฟฟารีนกาฬสินธุ์

ศูนย์กิฟฟารีน จ.กาฬสินธุ์ที่ตั้ง : 57/2 ถนนโสมพะมิตร ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000โทรศัพท์ 043-816598 , 043-811839วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน