ศูนย์บริการกิฟฟารีนแม่สาย เชียงราย

ศูนย์กิฟฟารีน อ.แม่สาย จ.เชียงรายที่อยู่ 113 ม.8 ถ.ป่ายาง ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130โทรศัพท์ 053-732391-2วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน

ศูนย์บริการกิฟฟารีนอุตรดิตถ์

ศูนย์กิฟฟารีน จ.อุตรดิตถ์ที่ตั้ง :  2/57 ถนน พาดวารี (บขส.) ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ เมือง จังหวัด อุตรดิตถ์ 53000โทรศัพท์ 055-407597,055-407699วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน

ศูนย์บริการกิฟฟารีน สุโขทัย

ศูนย์กิฟฟารีน จ.สุโขทัยที่อยู่ 345/6-7 ถนน บายพาส ตำบล ปากแคว อำเภอ เมือง จังหวัด สุโขทัย 64000โทรศัพท์ 055-621116-7วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน 

ศูนย์บริการกิฟฟารีนลำพูน

ศูนย์กิฟฟารีน จ.ลำพูนที่อยู่ 183/10-11 หมู่ 4 ถนน สันป่าฝ้าย-บ้านธิ ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมือง จังหวัด ลำพูน 51000โทรศัพท์ 053-582202-3วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน 

ศูนย์บริการกิฟฟารีน เถิน ลำปาง

ศูนย์กิฟฟารีน เถิน จ.ลำปางที่อยู่ 231 หมู่ 7 บ้านดอนไชย ถนน พหลโยธิน ตำบล ล้อมแรด อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง 52160โทรศัพท์ 054-291117 , 054-291007วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน หยุดวันอังคาร 

ศูนย์บริการกิฟฟารีนลำปาง

ศูนย์กิฟฟารีน จ.ลำปางที่อยู่ 89/16-17 ถนน ดวงรัตน์ ตำบล สบตุ๋ย อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง 52100โทรศัพท์ 054-323258-9วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน  

ศูนย์บริการกิฟฟารีนแพร่

ศูนย์กิฟฟารีน จ.แพร่ที่อยู่ 2/113-114 ถนน ยันตรกิจโกศล ตำบล ในเวียง อำเภอ เมือง จังหวัดแพร่ 54000โทรศัพท์ 054-627386 , 054-627389วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน หยุดวันจันทร์ 

ศูนย์บริการกิฟฟารีนเพชรบูรณ์

ศูนย์กิฟฟารีน จ.เพชรบูรณ์ที่อยู่ 163/1-2 ถนน สามัคคี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000โทรศัพท์ 056-743696 , 056-743505วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน 

ศูนย์บริการกิฟฟารีนพิษณุโลก

ศูนย์กิฟฟารีน จ.พิษณุโลกที่อยู่ 999/100 ถนน มิตรภาพ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000โทรศัพท์ 055-220672-3วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน 

ศูนย์บริการกิฟฟารีนพิจิตร

ศูนย์กิฟฟารีน จ.พิจิตรที่อยู่ 31/73 ถนน สระหลวง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดพิจิตร 66000โทรศัพท์ 056-611880 , 056611886วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน 

ศูนย์บริการกิฟฟารีนพะเยา

ศูนย์กิฟฟารีน จ.พะเยาที่อยู่ 1/2-3 ถนน ชายกว๊าน ตำบล เวียง อำเภอ เมือง จังหวัดพะเยา 56000โทรศัพท์ 054-480811, 054-484214วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน 

ศูนย์บริการกิฟฟารีนน่าน

ศูนย์กิฟฟารีน จ.น่านที่อยู่ 94/1 ถนนอนันตวรฤทธิเดช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง น่าน 55000โทรศัพท์ 054-775002-3วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน ยกเว้น ยกเว้น หยุดวันพุธ   

ศูนย์บริการกิฟฟารีนตาก

ศูนย์กิฟฟารีน จ.ตากที่ตั้ง :  ตาก ที่อยู่ 6/17-18 ถนนพหลโยธิน 1 ตำบล หนองหลวง อำเภอ เมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000โทรศัพท์ 055-541762-3วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน ยกเว้น ยกเว้น หยุดวันพฤหัสบดี 

ศูนย์บริการกิฟฟารีนเชียงใหม่

ศูนย์กิฟฟารีน จ.เชียงใหม่ที่ตั้ง : 222 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200โทรศัพท์ 053-275627-9วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน

ศูนย์บริการกิฟฟารีนเชียงราย

ศูนย์กิฟฟารีน จ.เชียงราย ที่ตั้ง :  765/2-3 ถนนหนองบัว ตำบล เวียง อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000โทรศัพท์ 053-743250-1วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน

ศูนย์บริการกิฟฟารีนกำแพงเพชร

ศูนย์กิฟฟารีน จ.กำแพงเพชรที่ตั้ง :  102 ถนนวิจิตร ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000โทรศัพท์ 055-712703-4วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน ยกเว้น วันอังคาร