ศูนย์บริการกิฟฟารีน สุไหงโกลก นราธิวาส

ศูนย์กิฟฟารีน สุไหงโกลกที่อยู่ 87,89 ถ.ทรายทอง 6 ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก นราธิวาส 96210โทรศัพท์ 073-611789 / 073-611790วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน

ศูนย์บริการกิฟฟารีนหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์กิฟฟารีน หัวหินที่อยู่ 11/190 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110โทรศัพท์ 032-531448-9วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน ยกเว้น พฤหัสบดี

ศูนย์บริการกิฟฟารีนประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์กิฟฟารีน ประจวบคีรีขันธ์สำนักงานธุรกิจ ประจวบคีรีขันธ์ที่อยู่ 1/4-5 ถ.มหาราช ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000โทรศัพท์ 032-601207 / 032-601208 (fax)วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน ยกเว้น […]

ศูนย์บริการกิฟฟารีนเกาะสมุย

ศูนย์กิฟฟารีน เกาะสมุย ที่ตั้ง :  345/8 หมู่ 3 ถนนทวีราชภักดี ตำบล อ่างทอง อำเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84140 โทรศัพท์ 077-420550 , 077-420476 เปิดทุกวัน

ศูนย์บริการกิฟฟารีนสุราษฎร์ธานี

ศูนย์กิฟฟารีน จ.สุราษฎร์ธานี ที่ตั้ง : 210/89 หมู่1 ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอ เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000 โทรศัพท์ 077-204224 / 077-204223 (fax ) เปิดทุกวัน

ศูนย์บริการกิฟฟารีนสตูล

ศูนย์กิฟฟารีน จ.สตูล ที่ตั้ง : 443/2 หมู่ ถนนยนตรการกำธร ตำบล คลองขุด อำเภอ เมือง จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91000 โทรศัพท์ 074-723035-6 เปิดทุกวัน

ศูนย์บริการกิฟฟารีนหาดใหญ่ สงขลา

ศูนย์กิฟฟารีน หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่ตั้ง : 26/2-3 ถนนราษฎร์ยินดี (30 ม.) ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110 โทรศัพท์ 074-342588-9 เปิดทุกวัน

ศูนย์บริการกิฟฟารีนสงขลา

ศูนย์กิฟฟารีน จ.สงขลา ที่ตั้ง : 239 ถนนไทรบุรี ตำบล บ่อยาง อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000 โทรศัพท์ 074-436936-7 เปิดทุกวัน

ศูนย์บริการกิฟฟารีนระนอง

ศูนย์กิฟฟารีน จ.ระนอง ที่ตั้ง :   11/9 ถนนกำลังทรัพย์ ตำบล เขานิเวศน์ อำเภอ เมือง จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000 โทรศัพท์ 077-828366 / 077-828367 (FAX) เปิดทุกวัน

ศูนย์บริการกิฟฟารีนยะลา

ศูนย์กิฟฟารีน จ.ยะลา ที่ตั้ง :  29-31 ถนนคชเสนี 3 ตำบล สะเตง อำเภอ เมือง จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000 โทรศัพท์ 073-222289 , 073-222396 เปิดทุกวัน

ศูนย์บริการกิฟฟารีนภูเก็ต

ศูนย์กิฟฟารีน จ.ภูเก็ต ที่ตั้ง :  47 ถนนพังงา ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 โทรศัพท์ 076-232327-8 เปิดทุกวัน

ศูนย์บริการกิฟฟารีนพัทลุง

ศูนย์กิฟฟารีน จ.พัทลุง ที่ตั้ง :  283/2 ถนนผดุงดอนยอ ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอ เมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000 โทรศัพท์ 074-606760-1 เปิดทุกวัน

ศูนย์บริการกิฟฟารีนพังงา

ศูนย์กิฟฟารีน จ.พังงา ที่ตั้ง : 73/17-18 ถนนบริรักษ์บำรุง ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอ เมือง จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ 82000 โทรศัพท์ 076-460557 / 076-460558 (fax) เปิดทุกวัน

ศูนย์บริการกิฟฟารีนปัตตานี

ศูนย์กิฟฟารีน จ.ปัตตานี ที่ตั้ง :  300/90-91 หมู่ 4 ถนนหนองจิก ตำบล รูสะมิแล อำเภอ เมือง จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000 โทรศัพท์ 073-313672 , 073-336237 เปิดทุกวัน

ศูนย์บริการกิฟฟารีนบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์กิฟฟารีน บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้ง :  196/9 หมู่1 ถ.เพชรเกษมขชายทะเล ตำบลต.กำเนิดนพคุณ อำเภออ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77140 โทรศัพท์ 032-692319-20 เปิดทุกวัน

ศูนย์บริการกิฟฟารีนนราธิวาส

ศูนย์กิฟฟารีน จ.นราธิวาส ที่ตั้ง : 70-72-74 ถนนวิจิตรไชยบูลย์ ตำบล บางนาด อำเภอ เมือง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000 โทรศัพท์ 073-522316 , 073-516118 เปิดทุกวัน

ศูนย์บริการกิฟฟารีนทุ่งสง นครศรีธรรมราช

ศูนย์กิฟฟารีน ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ที่ตั้ง :  10/2 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ตำบล ปากแพรก อำเภอ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80110 โทรศัพท์ 075-332062-3 เปิดทุกวัน

ศูนย์บริการกิฟฟารีนนครศรีธรรมราช

ศูนย์กิฟฟารีน จ.นครศรีธรรมราช ที่ตั้ง :  60/21-22 ถนนเอกนคร ตำบล ท่าวัง อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000 โทรศัพท์ 075-357188-9 เปิดทุกวัน

ศูนย์บริการกิฟฟารีนตรัง

ศูนย์กิฟฟารีน จ.ตรัง ที่ตั้ง :  17 ถนนเจิมปัญญา ตำบล ทับเที่ยง อำเภอ เมือง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000 โทรศัพท์ 075-215171, 075-215178 เปิดทุกวัน

ศูนย์บริการกิฟฟารีนหลังสวน ชุมพร

ศูนย์กิฟฟารีน หลังสวน จ.ชุมพร ที่ตั้ง :  340/32-33 หมู่ 4 ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 077-541899 , 077-545327 เปิดทุกวัน