ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง
โรงพยาบาลค่าย