ศูนย์บริการกิฟฟารีนยโสธร

ศูนย์กิฟฟารีน จ.ยโสธรที่อยู่ 359 หมู่ 8 ถ. อรุณประเสริฐ ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000โทรศัพท์ 045-714-387-8วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน ยกเว้น หยุดวันอังคาร