ศูนย์บริการกิฟฟารีนมหาชัย สมุทรสาคร

ศูนย์กิฟฟารีน มหาชัยที่อยู่ 111/319 – 321 ถนนเอกชัย ตำบลโคกคราม อำเภอเมืองเมือง สมุทรสาคร 74000โทรศัพท์ 034-836995-6วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน

ศูนย์บริการกิฟฟารีนนครสวรรค์

สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีน นครสวรรค์ที่อยู่ 1319/16-17 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000โทรศัพท์ 056-222491 , 056-226158วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน