สาวขายตรงเดือด…ฉะ MV ดัง “เพื่อนหายเพราะขายตรง”

เดือดสุดๆ กับสาวขายตรงที่ออกตัวแรง เพื่อฉะMVดัง เพื่อนหายเพราะขายตรง ที่คราวนี้เธอขอเพียงแค่เปลี่ยนชื่อเพลงก็พอ เพราะมันส่งผลถึงภาพลักษณ์ต่อคนทำอาชีพขายตรง อยากรู้ว่าจะจัดเต็มขนาดไหน ติดตามในแรงชัด จั […]

หลักจรรยาบรรณธุรกิจขายตรง

ประวัติของขายตรง เริ่มต้นจากเคาะประตู แล้วพัฒนามาเป็นธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคจากชั้นเดียว มาเป็นระบบหลายชั้น ดังเห็นปัจจุบัน มากมายหลายบริษัท เนื่องจากการขยายตัวธุรกิจประเภทนี้เป็นไปอย่างรวดเร็ว วิธีท […]