ศูนย์บริการกิฟฟารีนนครสวรรค์

สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีน นครสวรรค์ที่อยู่ 1319/16-17 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000โทรศัพท์ 056-222491 , 056-226158วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน

ศูนย์บริการกิฟฟารีนนครศรีธรรมราช

ศูนย์กิฟฟารีน จ.นครศรีธรรมราช ที่ตั้ง :  60/21-22 ถนนเอกนคร ตำบล ท่าวัง อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000 โทรศัพท์ 075-357188-9 เปิดทุกวัน

ศูนย์บริการกิฟฟารีนนครปฐม

ศูนย์กิฟฟารีน จ.นครปฐมที่ตั้ง : 171/4 ถนนเทศา ตำบล พระปฐมเจดีย์ อำเภอ เมือง จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000โทรศัพท์ 034-275321-2เปิดทุกวัน