thankyou page

 ในการสมัครรบกวนส่งเอกสารยืนยันตัวบุคคล
มาที่ Line บัญชีทางการ GiffarineLiff ที่ปุ่มด้านล่างนี้ค่ะ

หากตรวจสอบแล้ว ทาง GiffarineLiff จะดำเนินการจัดส่งบัตรสมาชิกและแคตตาล็อกต่อไป
เพิ่มเพื่อน